MorseRunner - mała zabawa.
    SP5XO pisze:

    ... przyspieszanie nadawania w nieskończoność nie ma wiele wspólnego z treningiem ...


Popieram tezę Tomka o zbędnym podkręcaniu tempa CW Speed. Wszelkie manipulacje klawiszami PageUp i PageDown nie mają racji bytu w rzeczywistych warunkach contestowych.
Mam wielkie wątpliwości czy ktoś odbierze mój raport, gdy z zaskoczenia zmienię tempo pracy z 30 na 50 i więcej WPM.
W retorsji mogę się spodziewać również zawołania od następnego korespondenta w tak szybkim tempie. No i dzwon. QRZ?
W efekcie odejście korespondentów i spadek rate'u. TNX.
Najczęściej spotykane tempo w contestach to 28, 30 i 32 WPM.
Poprzednio już wspomniałem, że najważniejsza jest precyzja bezbłędnego odbioru raz nadanego znaku i raportu.
Pracując w tempie 30 WPM można osiągnąć rate 240 QSO/hr a to pozwoli na wynik powyżej 2000 pkt w HST Competition.
Życzę wszystkim aby osiągali rate >200 przez wiele godzin w contestach.  PRZEJDŹ NA FORUM