Maszt wolnostojący a Prawo Budowlane
Cześć.
Chciałem prosić o pomoc:

Na początku roku wystąpiłem do Starostwa Powiatowego w tarnowskich Górach o pozwolenie na budowe wolnostojącej wieży antenowej wysokiej na 12m plus wspornik anten (łączna wysokość 16m). Do starostwa złożyłem projekt fundamentów oraz projekt wiezy. Adaptację projektu wykonał mi projektant. W projekcie zostały zaznaczone anteny 2 x 9elem yagi na pasmo 144MHz.
Otrzymałem ze starostwa powiadomienie ze muszę uzupełnić wniosek o :

- podanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art 6 ust.4. art 3 ust 1 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczególowego zakresu i formy projektu budowalnego Dz. U. z 2012 poz 462
-inforamacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowalnych i ich otoczenia z zakeresie zgodnym z przepisami odrębnymi (art 8 ust. 2 pkt 5i7 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczególowego zakresu i formy projektu budowalnego)
- uzupełnienia projektu o informacje o obszarze oddziaływania obiektu zawierająca wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonao określenia obszaru oddziaływania obiektu oraz zasiegu obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje ze obszar odziaływania obiektu miesci sie w całości na działce na której został zaprojektowany (art 13a Rozporządzenia Ministra Transportu, Budowictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczególowego zakresu i formy projektu budowalnego)
- wykazania zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru oddziaływania obiektu, przedstawienia analizy oddziłaywania inwestycji na działi sąsiednie z uwagi na jej charakter, m. in. pod katem zakłócania pracy innych urzadzeń
- podania częstotliwości emitowanego przez anteny pola elektromagnetycznego (w MHz), równoważnej mocy promieniowania izotopowo wyznaczonej dla pojedynczej anteny oraz odległości ( w osi głównej wiązki promieniowania anteny) miejsc dostępnych dla ludzi (Dz. U. z 2016 poz 71)
- przedłożenia przez Wojta mojej gminy dokumentu potwierdzajacego ze projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach ( wraz z kopią zalaczaonych do wniosku dokumentów) lub przedłożenia prawomocnej dezycji o środowiskowych uwarunkowaniach (Dz. U. z 2016 poz 71)
- jednoznacznego określeniea ilości anten i ich przeznaczenia.

Wniosek musze uzupełnic do 14 marca 2017 roku.

Koledzy, miła ktoś z Was taki problem?
Nie wiem ja sie mam za to zabrać :-\

Mój projektant zbyt wiele mi nie pomoże, bo na co dzień zajmuje sie budynkami mieszklnymi i na takiej sprawie sie nie zna...


Pozdrawiam
Wojte
SQ9OKLk


  PRZEJDŹ NA FORUM