SP EMCOM - Czy członkowie II kategorii są legalni?
Ponieważ ostatnio dość mocno była dyskutowana kwestia PG APRS w kontekście uporządkowywania spraw członkowskich w klubach specjalistycznych PZK zastanawiam się jak ma się to do SP EMCOM.

Ten klub ogólnopolski deklaruje że chce zrzeszać ludzi zainteresowanych łącznością kryzysową.
Wymagana jest licencja amatorska (moim zdaniem to błąd ale to nie mój klub).
NIE WYMAGANA jest przynależność do PZK. Co jak ładnie wyłuszczył GKR stoi w sprzeczności ze statutem tegoż PZK.
W klubie rozróżnia się dwie kategorie członków. Członek lepszy (z PZK) i członek mniej lepszy (nie z PZK)
Członek mniej lepszy ma podobne prawa tylko nie może być wybrany do zarządu.
Co jest IMHO niezgodne z prawem.

To jak to wygląda i czy GKR przewiduje również w tym klubie uporządkowania?
Bo może EMCOM jest specjalnie traktowany (bez ironii uważam że jeśli już w tej formie to tak właśnie powinno być)?  PRZEJDŹ NA FORUM