Nagrywanie komunikatów PZK
https://owncloud.hskrk.pl/index.php/s/lKaQEPVhY9eIVmh

Przykład nagrania komunikatu

https://owncloud.hskrk.pl/index.php/s/ze5HOZsUWBsMAwv

I łączności po.


  PRZEJDŹ NA FORUM