Klucz kodowania C4fm Fusion
Kod dwójkowy CW kłania się z usługami.


  PRZEJD NA FORUM