Tylko sobie coś testuję
Dobrze że jeszcze jest dioda 1n4007. Bezpieczna bo na duże napięcie. Służy do prostej logiki bez andrutino i bez baskoma wesoły
Potrafi też zabezpieczyć przed zerojedynkową pomyłką w biegunowości. Czy djodę da się zastąpić andrutinem ?


  PRZEJDŹ NA FORUM