O sprawach PZK na portalu PZK.
sprawy transparentności PZK
Bijecie Panowie pianę, zamiast przeczytać z uwagą protokół Komisji Uchwał i Wniosków.
A w nim najpierw jest przyjęcie wniosku o zobowiązanie PZG do opracowania nowego statutu, a następnie:

  Protokół pisze:  XXII Krajowy Zjazd Delegatów PZK uchwala co następuje:
  Zobowiązuje się Prezydium ZG PZK do uwzględnienia następujących zadań do realizacji przez władze PZK:

  wprowadzenie do Statutu PZK, w punkcie o odpłatnej
  działalności pożytku publicznego
  zapisu o formie obsługi QSL wychodzącej i przychodzącej osób nie będących członkami PZK;

  kontynuować współdziałania z ... <ciach>


Odnoszę wrażenie, że SP5-SWL zakrzywia rzeczywistość na potrzeby tej dyskusji i szuka problemu tam, gdzie go nie ma... A część Kolegów radośnie dostosowała się do jego poziomu.


  PRZEJDŹ NA FORUM