MMANA-GAL
proœba o szybkie korepetycje
NEC-file:
CM PA3FYM 30/40m vertical
CM 2 elevated radials / band
CM Mar 2014
CE
SY elevation=250cm
SY radlen30=670cm
SY radlen40=996.4cm
SY endhigh30m=50cm
SY endhigh40m=endhigh30m
SY vert30m=radlen40
SY vert40m=1299.6cm
SY offset=10cm
GW 1 1 0 0 elevation 0 0 elevation+offset 1mm
GW 2 31 0 0 elevation+offset 0 0 vert40m 1mm
GW 3 2 0 0 elevation+offset 0 offset elevation+(2*offset) 1mm
GW 4 29 0 offset elevation+(2*offset) 0 offset vert30m 1mm
GW 13 30 0 0 elevation radlen40 0 endhigh40m 1mm
GW 14 30 0 0 elevation ­radlen40 0 endhigh40m 1mm
GW 15 30 0 0 elevation 0 radlen30 endhigh30m 1mm
GW 16 30 0 0 elevation 0 ­radlen30 endhigh30m 1mm
GE 1
LD 5 0 0 0 58000000
GN 2 0 0 0 13 0.005
EK
EX 0 1 1 0 1 0 0
FR 0 0 0 0 7.1 0
EN

4NEC2 TEORETYCZNIE.
Ja nie pomogê na na nowo system wgra³em i nic nie mam....


  PRZEJD NA FORUM