Strona PZK
Propozycje
A może od początku "problemu"? Jaki był cel powołania Komisji? Czego od Komisji oczekuje Prezes/Zarząd PZK i jakie nałożył zadania? Skoro powołał, to powinien też określić ramy zgodnie z którymi powinny Komisje działać.


  PRZEJDŹ NA FORUM