SP UKF Klub
Klub PZK
    HF1D pisze:

    To tylko Twój komentarz. Nie do końca uprawniony.Jerzy HF1D,
objaśnij nam kryterium, którym się kierujesz, kwalifikując komentarze na tym wolnym forum do grup:
"uprawnionych", "nieuprawnionych" lub "nie do końca uprawnionych".

  PRZEJDŹ NA FORUM