O sprawach PZK na portalu PZK.
sprawy transparentności PZK
Henryku,

A zadam pytanie. Po co w Zarządzie Głównym PZK siedzi przedstawiciel OT-05, którego jesteś członkiem ?

*EDIT*

Par. 20, pkt.3

Zarząd Główny podejmuje w szczególności uchwały:

e) o powołaniu stałych przedstawicieli reprezentujących PZK przed organami władzy ustawodawczej,
administracji rządowej, a także organizacjami i jednostkami organizacyjnymi krajowymi,
zagranicznymi, jak również międzynarodowymi,

Czy w ciągu 9 lat od tej korespondencji, nie było możliwości podjęcia Uchwały ZG w tej sprawie ??

Na to pytanie odpowiedz sobie sam.


  PRZEJDŹ NA FORUM