O sprawach PZK na portalu PZK.
sprawy transparentności PZK
Koledzy omawiają tu szokujące sprawy dotyczące bankructwa finansowego PZK czy niekorzystnych "umów" zawartych z ewidentnie nieuczciwymi krótkofalowcami i to w sytuacji, kiedy inni chcieli i chcą wykonywać te same czynności i usługi społecznie.

Niestety, ani słowem nie wspomina się tu, że w obecnym Prezydium zasiada trzech członków, którzy od kilku lub kilkunastu lat robili z PZK, co im się podobało, nie przejmując się krytyką, a krytykujących wyzywając od "wrogów PZK".

Najwyraźniej to trzej zasiedziali panowie odpowiadają za obecną sytuację PZK. To oni - wraz z kilkoma innymi równie zasiedziałymi kolesiami i kilkoma wiernymi klakierami - doprowadzili swoją nieudolnością do zablokowania rozwoju Związku na wiele lat.

Są to Piotr Skrzypczak SP2JMR, Jan Dąbrowski SP2JLR i Tadeusz Pamięta SP9HQJ.

Może ktoś zechciałby im powiedzieć otwarcie, że ich obecność w nowych władzach nie jest już pożądana i nie powinni naprawiać tego, co przez wiele lat rozmyślnie psuli i tolerowali.

Obecność tych panów w Prezydium nie powinna być tolerowana, skoro po kilku miesiącach nowi członkowie Prezydium wyraźnie ustalili, że właśnie przez tych trzech członków Prezydium PZK znalazł się w dramatycznej sytuacji i musi spłacać horrendalne długi, do których doprowadzili pan Skrzypczak, pan Dąbrowski i pan Pamięta.

Odwagi!  PRZEJDŹ NA FORUM