Przemiennik SR9GC - brak CTCSS
I tak trza było od razu .
Lepiej puŸno niż wcale .


  PRZEJD NA FORUM