Przemiennik SR9GC - brak CTCSS
Kiciora za 20 funciaków zainstalować do grata i gitarra. :
https://www.cstech.co.uk/ctcss-kits/ctcss-decoder-display-kit/


  PRZEJD NA FORUM