Przemiennik SR9GC - brak CTCSS
    SP9SM pisze:

    Dziękuje kolego (sp9eno) za wyczerpującą odpowiedź, nie mniej jednak może biorąc pod uwagę fakt, że przemiennik stoi sobie bo tak został postawiony, nikt na nim nie prowadzi łączności, może jednak rozsądnie myśląc nie likwidując go, dało by się powiększyć zasięg na przemiennikach wprowadzając otwieranie tonowe. Przeszkodą może być brak CTCSS na sprzęcie, ale wtedy należało by odpowiedzieć nie da się bo sprzęt na to nie pozwala.

    73!


Modyfikacja tego urządzenia nie jest prosta, by nie rzec wprost niemożliwa.
Urządzenie to zostało przystosowane do pracy jako przemiennik ponad 20 lat temu.
I pomimo swojego wieku spełnia warunki techniczne i wymagania przeciętnego użytkownika.
Rozwiązaniem tego problemu było by zapewne skoordynowanie częstotliwości
wszystkich przemienników i wydzielenie kanałów zajmowanych przez takie jak "Sowa" jako
chronione w promieniu 300km bądź w całym kraju.
Ale ktoś by musiał to zrobić i skoordynować kanały także z sąsiadami z OK,OM,DL i pozostałymi krajami ościennymi.
No i wszyscy właściciele prywatnych przemienników musieli by się na to zgodzić.
Jest też wiele innych problemów do rozwiązania w tej materii.
Jestem otwarty na zmiany ale na zmiany kompleksowe.
A do tego czasu stoję na stanowisku jak napisał MRN.Dlaczego ma się zmieniać GC a nie WS?
Może trzeba zmniejszyć moc WS-a?
To jest kwadratura koła.
Natomiast w kwestii jego wykorzystywania to mam akurat odmienne zdanie.
Można by oczywiście dyskutować od ilu łączności dziennie można zaliczyć przemiennik
do kategorii wykorzystywanych.
W/g mnie /a słucham go od czasu do czasu/ jest wykorzystywany .

Sorry, uważam z mojej strony sprawę za zamkniętą.

Andrzej sp9eno
  PRZEJDŹ NA FORUM