Przemiennik SR9GC - brak CTCSS
Dziękuje kolego (sp9eno) za wyczerpującą odpowiedź, nie mniej jednak może biorąc pod uwagę fakt, że przemiennik stoi sobie bo tak został postawiony, nikt na nim nie prowadzi łączności, może jednak rozsądnie myśląc nie likwidując go, dało by się powiększyć zasięg na przemiennikach wprowadzając otwieranie tonowe. Przeszkodą może być brak CTCSS na sprzęcie, ale wtedy należało by odpowiedzieć nie da się bo sprzęt na to nie pozwala.

73!


  PRZEJDŹ NA FORUM