SR7UVV SR7DMR SR7VV power down?
KURWA!!!
Wnoszę o samoukaranie.


  PRZEJD NA FORUM