MMANA-GAL
prośba o szybkie korepetycje
W poczcie zastałem od Roberta taki model (trochę podszlifowałem nie zmieniając geometrii anteny, żeby zapis lepiej wyglądał):

CM
CE
GW 1 3 0 0 0 0.043 0 0 2.e-3
GW 2 47 0 0 0.1 0 0 1.75 2.e-3
GW 3 3 0 0 0.1 0.043 0 0.1 2.e-3
GW 4 11 0.043 0 0.1 0.043 0 0.485 2.e-3
GW 5 5 0 0 0.1 0 0 0 2.e-3
GW 6 5 0.043 0 0.10 0.043 0 0 2.e-3
GM 0 0 0 0 0 0 0 60
GE 1
GN 2 0 0 0 13 0.005
EK
EX 0 3 50% 0 1 0 0 0

FR 0 0 0 0 145.2 0
EN

Poniżej model strefy bliskiej tej anteny; moc 160W. Maks. natężenie pola przyjąłem E=6V/m, dzięki czemu kolory dobrze oddają jego rozkład w zakresie mniejszych wartości. W osi X obszar obejmuje odl. 0-120m, w osi Z - 0-80m, antena na wys. 60m. Modelowałem tylko połowę charakterystyki, w calości jest ona praktycznie symetryczna.
Generalnie trzeba pamiętać, że to co jest na rysunku to wartości skalarne a nie wektory, odcienie kolorów obrazują lokalne natężenia pola elektrycznego w okolicy anteny.
Nie nanosiłem żadnych "kątów", (nie bardzo rozumiem o co chodzi z tymi kątami, sorry - praktycznie przestałem śledzić ten wątek).R.


  PRZEJDŹ NA FORUM