Zespoły Robocze PZK 2016
Nowy prezes PZK podjął niełatwe zadanie naprawy PZK, po wieloletnich rządach ekipy SP2JMR-a.
Widać dużo złego wydarzyło się w poprzednich latach, bo jest teraz coraz trudniej znaleźć wśród członków niemałej,
bo 4-tysięcznej populacji członków PZK chętnych do pracy społecznej.
W swoim "Zarządzeniu nr 1" Prezes PZK powołał w końcu 3 zespoły optymistów, którzy nie boją się pracy społecznej.
https://pzk.org.pl/download/public/ZESPOLY/PZK_Zespoly-Robocze_zarzadzenie.pdf

W składzie "Zespołu ds informatyzacji PZK" znalazły się aż dwie osoby spoza PZK.
1. kol. SQ9PBS "nie-członek", jak go klasyfikuje baza OSEC
2. kol. SQ9ZAQ niezrzeszony dotychczas, chętny do złożenia deklaracji członkowskiej PZK

To osobliwa sytuacja, gdy mają ratować nas ludzie z zewnątrz i tym większy za to dla nich szacunek!

Chciałbym tu zwrócić uwagę kol. Prezesa PZK na wyrażone publicznie, poważne kłopoty tego ostatniego (SQ9ZAQ)
z złożeniem Deklaracji Członkowskiej PZK do wybranego OT.
http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa=147486&temat=434684

Czy tak wiele oczekuje kol. Szymon SQ9ZAQ od PZK?
Chce jedynie złożyć skutecznie ten dokument, aby wreszcie ruszyła urzędnicza machina.
Wiadomym jest, że pomyślne złożenie owej Deklaracji, wcale nie przesądza o jej pozytywnym rozpatrzeniu.
Czy wielomiesięczny impas w tej sprawie jest nie do przezwyciężenia?

Kol. Szymon chce pomóc Prezesowi PZK w jego dziele naprawy Związku, czy spotka się on z wzajemnością?


  PRZEJDŹ NA FORUM