Zespoły Robocze PZK 2016
@ Jurek,HF1D - Junk food mnie nie kręci. Wolę oliwę (virgin oil) z pierwszego tłoczenia niźli przepalony kukurydziany w KFC. Podobnie Statut musi być czysty i przejrzysty - inni powiedzą transparentny. Niechże zajawką do nowej edycji prac nad projektem w sezonie 2016/2017 będzie weryfikacja zapisów Rozdziału IV dotyczących wyboru władz związku.


  PRZEJDŹ NA FORUM