Zespoły Robocze PZK 2016
  3z6aef pisze:

  W czasie dyskusji na XXII Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców oraz w wystąpieniach Prezesa PZK, wyrażana była potrzeba powołania zespołów (grup) roboczych dla realizacji najpilniejszych zadań i niezbędnych zmian w Związku. Zespoły Robocze PZK zostały powołane uchwałą Prezydium ZG PZK z dnia 1 lipca 2016 r., natomiast zarządzeniem Prezesa PZK z dnia 7 lipca 2016 r. określono założenia na zakres zadań i początkowy skład Zespołów Roboczych PZK:

  Zespołu ds Informacji i Promocji PZK

  Zespołu ds Informatyzacji PZK

  Zespołu ds Szkoleń i Młodzieży

  (...)

  To nie jest tylko kwestia nazewnictwa, ale przede wszystkim podkreślenie charakteru działań, jakie mają być podjęte przez te grupy. Albowiem nie chodzi wyłącznie o "określenie strategii", "zaprogramowanie" - a już na pewno nie o "rozliczanie". Strategia jest prosta: skupić się na kilku najważniejszych sprawach, które są podstawowe dla rozwoju Związku - poza finansami. Dlatego oczekiwanym wynikiem działalności zespołów roboczych mają być konkretne efekty w postaci gotowych rozwiązań/materiałów/metodyk do bezpośredniego wykorzystania przez oddziały terenowe, kluby czy indywidualnych krótkofalowców. Co więcej, zespoły te mają potem brać czynny udział we wdrażaniu wypracowanych rozwiązań/projektów.

  Liderami zespołów, powołanymi mocą uchwały Prezydium ZG PZK zostali:

  Andrzej Chałubiec SP9ENO - Zespół ds Informacji i Promocji PZK

  Wiktor Przybylski SQ9WTF - Zespół ds Informatyzacji PZK

  Tomasz Frankiewicz SP7V - Zespół ds Szkoleń i Młodzieży

  (...)

  Waldemar Sznajder, 3Z6AEF
  Prezes PZK


Gratuluję!
Przeczytałem załączniki i jestem pod wielkim wrażeniem wykonanej pracy i mądrego opracowania materiału wyjściowego. Prezes wykonał w krótkim czasie wielką pracę, umiejętnie delegował zadania i można być spokojnym o losy PZK pod takim Przywództwem. aniołek
Wypada życzyć wytrwałości i sukcesów - wspierając prace Zespołów (np. lokalnie w ramach klubu, OT). aniołek


  PRZEJDŹ NA FORUM