Zespoły Robocze PZK 2016
  3z6aef pisze:

  ...
  Dlaczego Zespoły a nie Komisje?
  To nie jest tylko kwestia nazewnictwa, ale przede wszystkim podkreślenie charakteru działań, jakie mają być podjęte przez te grupy. Albowiem nie chodzi wyłącznie o "określenie strategii", "zaprogramowanie" - a już na pewno nie o "rozliczanie". Strategia jest prosta: skupić się na kilku najważniejszych sprawach, które są podstawowe dla rozwoju Związku - poza finansami. Dlatego oczekiwanym wynikiem działalności zespołów roboczych mają być konkretne efekty w postaci gotowych rozwiązań/materiałów/metodyk do bezpośredniego wykorzystania przez oddziały terenowe, kluby czy indywidualnych krótkofalowców. Co więcej, zespoły te mają potem brać czynny udział we wdrażaniu wypracowanych rozwiązań/projektów....

  Waldemar Sznajder, 3Z6AEF
  Prezes PZKUważam, że na liście powołanych zespołów brakuje Zespołu ds Statutu PZK
Istnieje silna potrzeba zmiany statutu wynikająca przede wszystkim z konieczności przebudowy naszego związku zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami członków jaki i z dostosowaniem obecnego Statutu PZK do rządowej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ciągu niespełna 2 lat.
Dotychczasowa Komisja Statutowa niczym nie wykazała się na Zjeździe w maju.
Nowo powołany Zespół ds Statutu PZK byłby zmiennikiem wspomnianej komisji zgodnie z definicją podaną we wstępie przez prezesa.


  PRZEJDŹ NA FORUM