Łączność w WOPR
Prośba o pomoc dot. przepisów.
  SP2LIG pisze:

   sp7xft pisze:

   Mam pytanie do kolegów "marynarzy-radiooperatorów": Czy w Polsce obowiązuje międzynarodowy układ kanałów morskich VHF czy są jakieś "lokalne" modyfikacje ?


  SP7XFT.

  Paweł, odpowiem Tobie tak : jak pracowałem na polskich statkach to obojętnie czy w polskim porcie czy w obcym UKF'ka była jedna(w sumie były dwie), czyli częstotliwości pasma morskiego nie ulegały zmianie.
  Natomiast jak pracowałem w statkach obcych bander to obojętnie czy to w polskim porcie czy w obcym również korzystano z tej samej jednej UKF'ki, czyli częstotliwości pasma morskiego nie ulegały zmianie. Zawsze i wszędzie kanał 16 był kanałem bezpieczeństwa który służył do wzywania pomocy, prowadzenia nasłuchu a nie do prowadzenia rozmów.
  Zdarzało się że gdzieś na środku oceanu załogi filipińskie lub sowieckie/ruskie nie przestrzegały rygoru kanału 16 i na nim prowadziły pogaduszki.
  Na kanale 16 można było co najwyżej wywołać np. GUM Radio, stację brzegową lub inne tutaj nie wymienione ale natychmiast należało przejść na inny kanał.
  Inne kanały w paśmie morskim były przynależne dla innych służb lub były kanałami wolnymi do prowadzenie m in rozmów. Nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć czy na dzień dzisiejszy są jakieś zmiany. Jeżeli będą to może w USA.
  __________________
  Greg SP2LIG


Greg - temat nie dotyczy " Twojej pracy na polskich statkach" tylko zejdź na ziemię (wodę) w SP ma wody wewnętrzne...aniołek


  PRZEJDŹ NA FORUM