Łączność w WOPR
Prośba o pomoc dot. przepisów.
Kanały 15 i 17 mogą być używane do łączności wewnętrznej (np.
manewrowej), lecz moc nadawcza nie może przekroczyć 1W. Należy także
przestrzegać przepisów miejscowych, jeśli łączność prowadzona jest na wodach
terytorialnych

TAK JESTEM PEWNIE,NIE JA TO SOBIE WYMYŚLIŁEM


  PRZEJDŹ NA FORUM