Łączność w WOPR
Prośba o pomoc dot. przepisów.
  sp9uxy pisze:

   SQ2OMB pisze:

   Witam Kolegów,
   znajomi z WOPR przynieśli mi dwa ręczniaki REXON RL-102 z prośbą o sprawdzenie tego czy sprzęt jest sprawny (mała gmina, WOPR-owcy nie mają pojęcia o łączności radiowej).
   Sprzęt owszem, jest sprawny ale zastanawiam się nad uregulowaniami prawnymi dotyczącymi używania urządzeń radionadawczych przez ratowników (łączność na jeziorach). Wyczytałem, że WOPR-owcy użytkują częstotliwość 156,850MHz, natomiast nie znalazłem nigdzie przepisów to regulujących. Czy ratownik musi zdobywać jakieś uprawnienia, czy są wymagania dot. sprzętu, jaka moc itp.
   Pomożecie? Lato już w pełni, sprzęt by się im pewnie już przydał.


  To kanał K17 ogólnopolski, K09 156,450MHz używany na Mazurach.
  Uprawnienia zyskują po kursie na ratownika.


Chcesz powiedzieć, że po kursie ratownika otrzymują "świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie morskiej i żeglugi śródlądowej" lub są wyłączeniu z tego wymogu ? Na stronie UKE nic o tym nie ma....
https://www.uke.gov.pl/pozwolenia-morskie-i-zeglugi-srodladowej-4268#:

IV. Pozwolenia na przenośne radiotelefony

W służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej, po uzyskaniu pozwolenia radiowego, mogą być wykorzystywane przenośne radiotelefony osobiste.

Wnioskodawca może wystąpić o pozwolenie na okres maksimum 10 lat oraz może określić termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości. Wnioski należy kierować do Centrali UKE w Warszawie.

Wnioskodawcą może być jedynie osoba fizyczna, która posiada świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej.

Dla przenośnych radiotelefonów osobistych nie nadaje sie numeru MMSI.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
kopia potwierdzenia spełnienia przez urządzenie zasadniczych wymagań (deklaracja zgodności) z wydrukiem zdjęcia tabliczki znamionowej urządzenia,
kopia świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej,
potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 złotych, na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola.
Warunki używania urządzenia:
urządzenie będzie wykorzystywane w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej,
urządzenie jest radiotelefonem przenośnym (ręcznym),
w łączności statek-statek lub statek-brzeg obowiązuje używanie sygnału wywoławczego jednostki, z której prowadzona jest łączność,
w rekreacyjnej żegludze śródlądowej lub łączności portowej dozwolone jest używanie znaku identyfikacyjnego radiotelefonu, nadawanego przez UKE,
używanie zgodne z pozwoleniem jest dozwolone tylko i wyłącznie na morskich i śródlądowych wodach RP.
Wnioski należy kierować pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

pozdrawiam,
Paweł SP7XFT


  PRZEJDŹ NA FORUM