Icom ID-5100 ID-51 ID-31 - plik z przemiennikami
Plik ze wszystkimi przemiennikami DV+FM w PL
Zasadniczo. Do ID-51LE i ID-51PLUS tylko CS-51PLUS.


  PRZEJD NA FORUM