Na rozlučnienie
Humor zwi╣zany z radiem
O 7-mej rano na 80-tce te┐ mo┐na porozmawiaŠ o pomiarach impedancji: http://www.urovision.pl/index.php?page=ohmega


  PRZEJDĆ NA FORUM