To jeszcze walka o PZK czy już tylko o władzę w PZK
Ja również nie jestem do stołka przyspawany, w związku z tym czekam na kandydata do objęcia stanowiska prezesa OT50. Zwołanie zebrania to czysta formalność, moje ustąpienie ze stołka to kwestia napisania paru słów. Powstrzymuje mnie przed tym wyłącznie odpowiedzialność za OT - zatem chciałbym najpierw wiedzieć, że ktoś przejmie obowiązki zarządu OT.

Przypadkowo się tak złożyło, że ten anonim zbiegł się w czasie z oficjalną wizytą członka Prezydium ZG PZK w jednym z gliwickich Klubów o której to wizycie Szanowne Prezydium przypadkiem zapomniało powiadomić zarząd gliwickiego Oddziału.
Trudno mi tych faktów nie powiązać, tym bardziej, że dotarły do mnie mało zabawne relacje z tej wizyty...

Zatem - czekam na chętnych do przejęcia mojego stołka.
Anonima (anonimów) serdecznie pozdrawiam.
W tak długim tekście bardzo trudno jest ukryć swoją anonimowość.. ;-)

MAc
mrn

Tak na marginesie, to anonim chyba nie do końca wie co robi...

Art. 191 § 1. kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  PRZEJDŹ NA FORUM