Łamiąca wiadomość! Wrogowie, systemu uciszeni!
W zasadzie to konieczność posiadania konkretnego formatu adresu @ jest wyłącznie pobożnym życzeniem animatora gifów.
Mimo to chętnie dowiem się, jaki format @ powinien posiadać członek NADZWYCZAJNY, który również mam prawo do zarejestrowania się na portalu.
Drugą kwestią jest to, że po wstąpieniu do związku, przejawem wysokiego standardu w organizacji byłoby utworzenie aliasu mailowego w domenie pzk.org.pl dla każdego członka powiązanego z adresem zapisanym w osec-u. Podobnie wysokim standardem byłoby utworzenie każdemu konta na portalu i wysłanie danych do zalogowania się.
Chociaż może za dużo wymagam..?


  PRZEJDŹ NA FORUM