Łamiąca wiadomość! Wrogowie, systemu uciszeni!
    SP5LS pisze:


    Regulamin, jest regulaminem obowiązującym.
To może kilka poprawek?

Po kolei:

4. Użytkownikiem Forum, zwanym dalej Użytkownikiem może być wyłącznie członek PZK, nie pozbawiony praw uczestnictwa w Forum.

Wymagamy, aby nazwa użytkownika Forum, była znakiem krótkofalarskim, pisanym DUŻYMI literami, a zarejestrowany adres e-mail, w przypadku członków PZK, był zgodny z zarejestrowanym w systemie OSEC.

No przecież osoby nie będące członkami PZK nie mogą się zarejestrować, to po co ten wpis?


Co oznacz ten wpis? "nie pozbawiony praw uczestnictwa w Forum."


5. Osoby niezarejestrowane na Forum (Goście), mogą posiadać dostęp do wybranych działów Forum, zawierających materiały informacyjne.

Po co to jak nikt nie zarejestrowany nie wejdzie na Forum?  PRZEJDŹ NA FORUM