Komisja finansowa ZG PZK.
  SP5T pisze:

   sp2lqp pisze:

   ...
   3. Informacja o pracy Komisji Finansowej zawiera passus (...)W chwili obecnej na podstawie posiadanych danych i wykrytej ilości błędów Komisja Finansowa nie może rekomendować zatwierdzenia realizacji Budżetu 2015(...). Nigdzie w obowiązującym statucie nie znalazłem, że ktokolwiek zatwierdza realizację budżetu za rok miniony. Mówi się jedynie, że do kompetencji ZG należy w §20 ust. 1 lit. g) ocena realizacji budżetu oraz §20 ust. 3 lit. h) zatwierdzanie budżetu PZK na następny okres obrachunkowy. Może trzeba się i tym zająć?
   ...


  Nie mój cyrk, nie moje małpy.
  Proponuję przeczytać ustawę o rachunkowości. Tam jest wyraźnie napisane, że sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu.

  73, SP5XVY


Zgadzam się - proponuję przeczytać ustawę o rachunkowości. Ocena realizacji budżetu przez wskazane statutem organy Związku nie jest sprawozdaniem finansowym zawierającym - w uroszczeniu - opisanie aktywów i pasywów, przychodów i kosztów na działalności statutowej. Sprawozdaniem, które zatwierdza swoją uchwałą (najczęściej) walne zebranie sprawozdawcze i następnie wraz z dokumentami składającymi się na sprawozdanie, wyciągiem z protokołu i uchwałą przekazuje właściwemu US.

Pozdrowienia.


  PRZEJDŹ NA FORUM