Komisja finansowa ZG PZK.
    sp2lqp pisze:

    ...
    3. Informacja o pracy Komisji Finansowej zawiera passus (...)W chwili obecnej na podstawie posiadanych danych i wykrytej ilości błędów Komisja Finansowa nie może rekomendować zatwierdzenia realizacji Budżetu 2015(...). Nigdzie w obowiązującym statucie nie znalazłem, że ktokolwiek zatwierdza realizację budżetu za rok miniony. Mówi się jedynie, że do kompetencji ZG należy w §20 ust. 1 lit. g) ocena realizacji budżetu oraz §20 ust. 3 lit. h) zatwierdzanie budżetu PZK na następny okres obrachunkowy. Może trzeba się i tym zająć?
    ...


Nie mój cyrk, nie moje małpy.
Proponuję przeczytać ustawę o rachunkowości. Tam jest wyraźnie napisane, że sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu.

73, SP5XVY


  PRZEJDŹ NA FORUM