Komisja finansowa ZG PZK.
....Podwładny powinien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak, by swoim pojmowaniem sprawy nie peszyć przełożonego.
Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство....

Bardzo proszę o wzięcie pod uwagę pewnych istotnych kwestii:
1. Władze PZK - na które niektórzy z Kolegów napadają - uznały, że niezbędne jest powołanie organu jakim jest Komisja Finansów
2. Komisja została powołana przez statutowe organy PZK.
3. Komisja wykonuje swoją pracę
4. Prezes PZK przedstawia PUBLICZNIE wyniki prac komisji, pomimo faktu, że częściowe wnioski wcale nie są dla PZK miłe.

Nagromadzenie uwag Komisji może wydawać się spore, ale w rzeczywistości mają one na celu uporządkowanie i usprawnienie działania PZK w zakresie finansów.
Błędy są rzeczą naturalną - jednym z celów Komisji jest wskazanie niezgodności i zakresów dla których powinny zostać opracowane sztywne procedury pozwalające na unikanie błędów w przyszłości.
Fakt opublikowania przez Prezesa PZK "informacji o pracy Komisji" świadczy o pełnym zrozumieniu przez Prezesa SP7CBG wagi działań Komisji a jednocześnie jest dowodem na JAWNOŚĆ działań PZK. Proszę zatem nie wykorzystywać faktu decyzji Prezesa o jawności działań Komisji do ataków na PZK.
Nawet w kontekście niefortunnej uwagi SP2JMR.

O szczegółach prac Komisji każdy z członków PZK może dowiedzieć się od swojego oddziałowego Przedstawiciela w ZG.

  sp2lqp pisze:


  Po pierwsze od kiedy jakikolwiek organ może samodzielnie/samowolnie określać zakres swojego działania wobec tego, kto go powołuje? Dla mnie to jakieś kuriozum. Jeżeli ani ZG PZK, ani prezydium ZG nie opracowały regulaminu pracy komisji, to jej członkowie albo powinni się o takowy upomnieć lub zrezygnować z pracy w komisji, jeśli nie mogą skutecznie działać. A tak tylko pachnie samowolką i anarchią. A to brzydki zapach.

Nie sposób się nie zgodzić, że pachnie brzydko.
Komisja została powołana przez Zarząd Główny PZK na wniosek Prezydium ZG PZK na podstawie uchwały której treść została przygotowana przez Prezydium ZG.
Faktem jest, że w uchwale powołującej Komisję nie ma ani słowa o jej kompetencjach. Można zatem przyjąć, że albo powołano komisję, która jest tworem fikcyjnym, nie mającym żadnych uprawnień i możliwości (co by było absurdalne i uwłaczałoby inteligencji powołujących Komisję), albo też wnioskodawca świadomie nie ograniczył uprawnień Komisji pozostawiając jej daleko idącą swobodę działania w zakresie finansów Związku.


  sp2lqp pisze:


  To przepraszam - co do tej pory robiła komisja rewizyjna? Bo z tego co pisze Komisja Finansowa "nic" albo "niewiele". Ciekawym bardzo, jak GKR się do tego wszystkiego się ustosunkuje. Co na to członkowie GKR? Na moje, zrobił się kompetencyjny niezły pasztet. Coś mi to przypomina z państwowej rzeczywistości.

O działaniach Komisji Rewizyjnej można poczytać w protokołach z posiedzeń GKR. Polecam.

  sp2lqp pisze:


  3. Informacja o pracy Komisji Finansowej zawiera passus (...)W chwili obecnej na podstawie posiadanych danych i wykrytej ilości błędów Komisja Finansowa nie może rekomendować zatwierdzenia realizacji Budżetu 2015(...).

Oczywiście masz słuszność. Lapsus linguae. Zdanie powinno brzmieć: "...nie może rekomendować pozytywnej oceny realizacji budżetu 2015..."

  sp2lqp pisze:

  4. Skoro według komisji jest tyle nieprawidłowości, a niektóre wyglądają na złamanie prawa (abstrahuję od tego, czy komisja była władna działać, czy nie - według mnie nie), to dlaczego nie ma stosownych zawiadomień do odpowiednich organów?. A może są, tylko nie napisano tego w informacji?

Niezgodności ujawnione przez Komisję nie są (w opinii Komisji) naruszeniem przepisów prawa. Budżet nie jest dokumentem podlegającym ocenie innej niż wewnętrznych organów Związku i/lub członków Związku.
Z pewnością zidentyfikowanie niezgodności jest warunkiem koniecznym dla unikania ich w przyszłości i na lepszą konstrukcję kolejnych budżetów.

  sp2lqp pisze:

  5. Skoro już jednak Komisja Finansowa ma materiał, na podstawie którego sformułowała wnioski i opinie, np. "Poważne wątpliwości wzbudza również Sprawozdanie OPP do MPiPS", z chęcią zapoznałbym się z całym tym materiałem w formie pisemnej.

Materiały finansowe w tym sprawozdanie (projekt) do MPiPS możesz dostać od swojego przedstawiciela w ZG.
Wykryte przez Komisję niezgodności zostaną zapewne poprawione przed złożeniem Sprawozdania.

Takie między innymi jest zadanie Komisji - wykryć i wskazać błędy zanim spowodują zewnętrzne konsekwencje.
A to, że Prezes zdecydował o JAWNOŚCI to tylko dobrze świadczy zarówno o Prezesie jak i o PZK.


MAc
sp9mrn


  PRZEJDŹ NA FORUM