Komisja finansowa ZG PZK.
Ze zdumieniem przeczytałem w komunikacie sekretariatu ZG PZK nr 16/2016 dwie Informacje o pracy Komisji Finansowej. Pierwszą firmuje doświadczony krótkofalowiec Leszek SP6CIK. Drugą cała komisja - jeżeli od powołania nie zaszły zmiany, a nic takiego nie znalazłem - czyli Leszek Przybylak SP6CIK, Marek Kuliński SP3AMO i Roman Bal SP9MRN. Dwaj ostatni też nie stawiają pierwszych kroków w krótkofalarstwie.
Skąd moje zdumienie? Ano stąd:

1. Leszek SP6CIK pisze "(...)Zarząd Główny PZK nie zakreślił ram pracy Komisji, nie wskazał konkretnych kierunków, nie przekazał żadnych wytycznych, jak również nie ustalił zakresu praw i obowiązków Komisji. W związku z powyższym Komisja była zmuszona uznać iż jej obowiązki obejmują monitorowanie i sprawdzanie pełnego zakresu działalności finansowej PZK.(...)".
Po pierwsze od kiedy jakikolwiek organ może samodzielnie/samowolnie określać zakres swojego działania wobec tego, kto go powołuje? Dla mnie to jakieś kuriozum. Jeżeli ani ZG PZK, ani prezydium ZG nie opracowały regulaminu pracy komisji, to jej członkowie albo powinni się o takowy upomnieć lub zrezygnować z pracy w komisji, jeśli nie mogą skutecznie działać. A tak tylko pachnie samowolką i anarchią. A to brzydki zapach.
Po drugie zakreślony (tu już można wnioskować samowolnie) zakres obowiązków jako żywo jest zgodny z §26 ust.4 lit. c). Czy Komisja Finansowa to Nadgłówna Nadkomisja Rewizyjna? Bo §26 statutu właśnie GKR-u dotyczy, a przywołany fragment brzmi: przeprowadzać okresowe kontrole całokształtu działalności, dokumentacji finansowo-księgowej, materiałowej, bilansu oraz gospodarki majątkiem i stanu kasy w Sekretariacie Zarządu Głównego PZK oraz Oddziałach Terenowych PZK i Ogólnopolskich Klubach PZK. To jednak coś bardzo nie-halo.

2. Wynika z powyższego 1. Po pierwsze czytając o efektach pracy komisji tak jak bym czytał dokument Głównej Komisji Rewizyjnej. To przepraszam - co do tej pory robiła komisja rewizyjna? Bo z tego co pisze Komisja Finansowa "nic" albo "niewiele". Ciekawym bardzo, jak GKR się do tego wszystkiego się ustosunkuje. Co na to członkowie GKR? Na moje, zrobił się kompetencyjny niezły pasztet. Coś mi to przypomina z państwowej rzeczywistości.

3. Informacja o pracy Komisji Finansowej zawiera passus (...)W chwili obecnej na podstawie posiadanych danych i wykrytej ilości błędów Komisja Finansowa nie może rekomendować zatwierdzenia realizacji Budżetu 2015(...). Nigdzie w obowiązującym statucie nie znalazłem, że ktokolwiek zatwierdza realizację budżetu za rok miniony. Mówi się jedynie, że do kompetencji ZG należy w §20 ust. 1 lit. g) ocena realizacji budżetu oraz §20 ust. 3 lit. h) zatwierdzanie budżetu PZK na następny okres obrachunkowy. Może trzeba się i tym zająć?

4. Skoro według komisji jest tyle nieprawidłowości, a niektóre wyglądają na złamanie prawa (abstrahuję od tego, czy komisja była władna działać, czy nie - według mnie nie), to dlaczego nie ma stosownych zawiadomień do odpowiednich organów?. A może są, tylko nie napisano tego w informacji?

5. Skoro już jednak Komisja Finansowa ma materiał, na podstawie którego sformułowała wnioski i opinie, np. "Poważne wątpliwości wzbudza również Sprawozdanie OPP do MPiPS", z chęcią zapoznałbym się z całym tym materiałem w formie pisemnej.

To tyle jak chodzi o moje zdumienie. Bo że znowu zrobił się jakiś bajzel - zdumiony nie jestem. A może lepiej - coraz mniej rzeczy zaczyna mnie dziwić i czekać jak się okaże, że każdy z nas miał dziadka w Wehrmachcie, a w piątym pokoleniu krewny był mleczarzem...


  PRZEJDŹ NA FORUM