Nowy Wiceprezes w PZK
Skarbnik ZG PZK ma dostęp do kont, przelewów i pieniędzy. To co zrobiono, jeśli się nie potwierdzi jest zwykłym pomówieniem i powinno swój finał znaleźć w sadzie , a dla skarbnika skutkować nieudzieleniem absolutorium na Zjeździe.

To samo ja zrobię, jeśli pomówienia JMRa okażą się bezpodstawne, to oddam sprawę do Sądu. Aby kogoś pomawiać, trzeba mieć dowody, świadków itp. Winę trzeba komuś udowodnić!


  PRZEJDŹ NA FORUM