Nowy Wiceprezes w PZK
Tego nie wiem. Nic nie dostałem z ZG PZK o moim szkodzeniu.


  PRZEJD NA FORUM