Spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji 21 marca 2016 roku - KONKURS
nie róbcie z tematu magla
W dniu 21 marca 2016 roku w Ministerstwie Cyfryzacji ma się odbyć drugie spotkanie w sprawie przygotowania rozwiązań zmian w przepisach prawa dotyczących Służby Radiokomunikacyjnej Amatorskiej. Podczas pierwszego spotkana 29 lutego 2016 roku ustalono, że spotkania przekształcą się w grupę roboczą zajmującą się merytorycznymi zagadnieniami. W okresie przygotowywania spotkania DEPARTAMENT TELEKOMUNIKACJI Ministerstwa Cyfryzacji zwrócił się do PZK i do Fundacji OPOR o wskazanie organizacji które powinny uczestniczyć w pracach grupy roboczej.

I teraz niewielki konkurs:
1. ile organizacji wskazało PZK?
2. ile organizacji wskazała Fundacja OPOR?
3. jakie organizacje wskazało PZK podaj ich nazwy
4. jakie organizacje wskazała Fundacja OPOR podaj ich nazwę


Czekamy jedynie na merytoryczne odpowiedzi. Zobaczymy ilu uczestników dyskusji zna obie organizacje.


  PRZEJDŹ NA FORUM