Co się dzieje w krakowskim OT-12 PZK?
  man103 pisze:
  W temacie PRZYJECIA NA CZLONKA OT Regulamin postanawia:

  "Dział II Sprawy członkowskie
  I. Przyjęcie
  §22 Zarząd Oddziału Terenowego PZK PODEJMUJE UCHWALE O PRZYJECIU do PZK osoby fizycznej, która spełniła warunki określone w Statucie PZK tj., złożyła pisemną deklarację, dokonała opłaty bieżącej składki, a tym wpisowego.


  m=anonim


I to powinno być zmienione

A kolejność POWINNA być taka:

- złożenie Deklaracji

- UCHWAŁA Zarządu OT o przyjęciu do PZK osoby która złożyła Deklarację

- dokonanie opłaty składki i wpisowego.


Osoba która nie zostanie przyjęta do PZK nie może czekać nie wiadomo ile na zwrot wpłaconej kasy.


  PRZEJDŹ NA FORUM