Yaesu FT-7800 - Potencjometry
Zaciągnięcie "squelch" na max powoduje, że przepuszcza ona sygnały o ustalonej mocy z menu 32
Cyt:

RF SQELCH
Ta opcja umożliwia ustawienie progu zadziałania blokady szumów na poziomie od S-2 do S-9.
Wejść w menu i wybrać #32 RF SQL. Zatwierdzić funkcję przez krótkie naciśnięcie przycisku
BAND/SET, wybrać żądany poziom zadziałania blokady szumów i potwierdzić w pamięci.


  PRZEJDŹ NA FORUM