Regulamin Forum
Mówimy o regulaminie forum:
"2. ............................... Za słowa obraźliwe i powszechnie uznawane za przekleństwa grozi wykluczenie z forum. ....................................jeśli nie jest to konieczne unikaj dużych liter, powtarzających się znaków wykrzyknięcia i zapytania oraz ikon emocji. Personalne wycieczki wyrażane w stosunku do innych użytkowników będą kończyły się zablokowaniem konta.

To zasadniczy fragment treści 2 punktu, raczej łatwy do zrozumienia. pomysł
I tego się trzymajmy! cool


  PRZEJDŹ NA FORUM