Packet Radio, Dlaczego ta emisja umar³a?
A na co konkretnie zwrócię uwagź ?


  PRZEJD NA FORUM