Rotor RAK podłączenie konfiguracja
Witaj ponownie, ja używam wersji płatnej HRD.
W wersji 5 właśnie między innymi miałem problem z HRD Rotator. Ale ... udawało się to uruchomić.
(zależało od wersji Windowsów na komputerze na XP, działało bez problemu na 7 były już kłopoty)

W HRD rotator możesz uruchomić również LOGFILE i tam widać jak program próbuje się komunikować z Rotatorem.

Drugim elementem z któym miałem problem był sam sterownik, gniazdo USB nie jest najlepszej jakości i nie zawsze mi dobrze kontaktowało.

Myślę że warto zrobić tak jak koledzy proponują, sprawdzić na innym programie, mi również bardzo pewnie działał rotator na module rotatora z pakietu N1MM loger.

Poprawna komunikacja w LOGFILE powinna wyglądać tak:19:25:33 Connect Rotator ......: AlfaSpid RAK Az
19:25:33 Connect Protocol .....: AlfaSpid
19:25:33 Connect Step size ....: Auto
19:25:33 Connect Min azimuth ..: -180
19:25:33 Connect Max azimuth ..: 540
19:25:33 Connect Elevation ....: No
19:25:33 Connect Port .........: COM3
19:25:33 Connect Speed ........: 1200
19:25:33 Connect DCB ..........: 1200,n,8,1

19:25:33 COM3 Rotator AlfaSpid RAK Az
19:25:33 COM3 Connecting to COM3
19:25:33 COM3 Setting I/O buffer queue sizes to 2048, 2048
19:25:33 COM3 Setting device control to 1200,n,8,1
19:25:33 COM3 Setting comms state
19:25:33 COM3 DTR control ..: 1
19:25:33 COM3 RTS control ..: 0
19:25:33 COM3 XON char .....: 11
19:25:33 COM3 XOFF char ....: 13
19:25:33 COM3 Error char ...: 3F
19:25:33 COM3 XON limit ....: 512
19:25:33 COM3 XOFF limit ...: 512
19:25:33 COM3 Setting timeouts
19:25:33 COM3 Read interval ............: 2000
19:25:33 COM3 Read total multiplier ....: 400
19:25:33 COM3 Read total constant ......: 2000
19:25:33 COM3 Write total multiplier ...: 200
19:25:33 COM3 Write total constant .....: 1000
19:25:33 COM3 Setting DTR, clearing RTS
19:25:34 COM3 Connected to COM3
19:25:34 COM3 Get status> Send 57-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-1F-20
19:25:35 COM3 Get status> Recv 57-04-09-07-20-00-00-00-00-00-00-00
19:25:35 COM3 Status AZ:137.0, EL:0.0Pozdarwiam

Artur SP3NYC  PRZEJDŹ NA FORUM