Po co te regulaminy zawodów...
{sp6fig} "Chyba jest to błędna interpretacja "

Nie jest to moja interpretacja. Podałem żródło tej zacytowanej dosłownie informacji, można sprawdzić pod w/w linkiem.

Pozdrawiam. Bogusław sp7ivoEdit: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

(...)

4) znak wywoławczy – unikalny ciąg liter łacińskich i cyfr arabskich identyfikujący stację amatorską.

1) stacja amatorska – urządzenie albo urządzenia radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze wraz z systemem albo
systemami antenowymi niezbędne do wykonywania w jednej lokalizacji służby radiokomunikacyjnej amatorskiej;


  PRZEJDŹ NA FORUM