Po co te regulaminy zawodów...
{hf1d} ”(...) załapie się na dyskwalifikację, ale za pracę powyżej 7,2 MHz.
Gwoli sprawiedliwości przynajmniej kilkanaście stacji z Europy stało powyżej 7,2 MHz i wołało CQ Contest.”
Abstrahując od tego konkretnego przypadku i podchodząc do sprawy bardziej filozoficznie należałoby stwierdzić, że przepisy zabraniają nadawania, czyli emisji sygnału poza pasmami amatorskimi. Ponieważ odczyt częstotliwości w trx’ie pokazuje częstotliwość fali nośnej, której de facto nie ma, a na dolnych pasmach (1.8 – 7 MHz) używa się dolnej wstęgi bocznej zaczynającej się 200-300 Hz niżej, więc przekroczenie krańca pasma na wyświetlaczu o tą wartość teoretycznie nie powoduje jeszcze emisji sygnału poza pasmem (oczywiście przy „odpowiednio wąskim sygnale”). To tak na chłopski rozum, ale idąc dalej tym tropem należałoby stwierdzić, że na górnych pasmach nie powinno się nadawać wyżej niż jakieś 3 kHz od końca pasma, gdyż górna wstęga boczna jest powyżej częstotliwości na wyświetlaczu. Tak więc ustawienie np. 14.349 MHz powoduje emisje sygnału poza pasmem.
Pozdrawiam. Bogusław sp7ivo


  PRZEJDŹ NA FORUM