Balon z £owicza
tracker tez raportuje wysokosc terenu pod sob¹, jako 'elev'


  PRZEJD NA FORUM