Karty QSL na e-QSL.cc
karta QSL, na eQSL.cc
Jak sobie dodatkowo klikniesz w
masz wybór dostępnych dyplomów: eDX, eDX100, ePFX300, eGrid, eZ40, eEurope, eWAS, eCanada, eAustralia, eJapan.
wciœnij na każdym z nich [Standings] otworzy się zestawienie zaliczonych potwierdzeń, [Update MyAwards Page] podliczy stan na stronie głównej. Pod każdym dyplomem będziesz wiedział ile jeszcze QSO brakuje aniołek


  PRZEJD NA FORUM