QRO w zawodach krajowych
Wstyd!
Nadmienię jeszcze, że powyższe analizy będzie można zastosować w przyszłości. W docelowej wersji oprogramowania będzie można policzyć odległości między lokatorami danych stacji i wyliczyć S/N w funkcji przybliżonej odległości od skimmera dla każdej ze stacji z osobna, do tego statystyczne obliczenia dla całego zbioru spotów danej stacji na skimmerach, takie jak mediana, średnia i odchylenie standardowe. Taka informacja razem z historią aktywności będzie moim zdaniem wystarczająca, by ująć w statystycznym modeli aktywność danej stacji w zawodach, a następnie porównać je z aktywnością w innych zawodach. Powstanie swoiste dossier. Uczciwe stacje oczywiście na tym najwięcej skorzystają!

Nie podaję tych wyników obliczeń tutaj, bo nie chcę dzielić g... na atomy. Moim zdaniem dostarczyłem wystarczającą ilość informacji, by można było wyciągnąć wnioski.


  PRZEJDŹ NA FORUM