Antena komunikacyjna 10-elementowa ATK 10/400-470 MHz
nadaje się na 70cm?
Przepraszam za "odgrznie kotleta"

Z jaką maksymalną mocą nadawczą może ona pracować?


  PRZEJDŹ NA FORUM