QRO w zawodach krajowych
Wstyd!
To ja mam teraz bardzo ważne pytanie, które zadam operatorowi stacji SP1NQN - stacja, która zajęła miejsce na pudle podczas ostatnich zawodów.
Oto ono -
Drogi Kolego, operatorze znaku SP1NQN, jak wytłumaczysz spełnienie wszystkiego co właśnie przedstawię.
- analiza spotów reversebeacon.net dla znaku SP1NQN daje 5684 spoty na ośmiu skimmerach (DF4UE, DK9IP, DL9GTB, DQ8Z, HA1VHF, HA6PX, S50ARX oraz SK3W) z twoim znakiem na pasmach 40m i wyżej, przy czym w tym czasie pracowałeś w zawodach 50 lat KEY.
- te spoty są zapisane na częstotliwościach będących wielokrotnością zarejestrowanego osobno spotu na paśmie 80m. Najwięcej jest drugiej wielokrotności, czyli spoty są rejestrowane w paśmie 40m, podczas gdy zawody odbywały się w paśmie 80m.
- porównanie średniej arytmetycznej wszystkich spotów polskich stacji na danym skimmerze w danym paśmie ze średnią arytmetyczną siły twojego sygnału na tym samym skimmerze wyliczoną z twoich spotów wykazuje, że w 24 na 33 grupy przypadków masz spot silniejszy od średniej dla danego skimmera na danym paśmie liczonej dla WSZYSTKICH stacji SP. Słowem - w 24 na 33 grupy spotów masz najwyższy średni odstęp S/N ze wszystkich stacji polskich.
- na wielu skimmerach twój sygnał zbliżał się do maksimum wszystkich spotów z SP w ogóle (nie tylko do średniej). Oto skimmery: DJ9IE, DK3TE, DK9IP, DL0LBS, DL9GTB - tutaj aż 60dB S/N, F5RRS, HB9DCO, IK3STG, OE6TZE, RU9CZD, S50ARX, SK3W oraz rekord - VK4CT

Oto zestawienie średnich arytmetycznych dla sygnału SP1NQN oraz średniej WSZYSTKICH stacji SP na danym skimmerze. Zestawienie tylko za czas zawodów 50 lat SP3KEY.


Nadmienię, że celowo nie robię dokładniejszych analiz, na razie tylko lista, wybór po znaku, średnia arytmetyczna i maksimum.

Chciałbym, by operator znaku SP1NQN udzielił wyjaśnień jak to wszytko, co przedstawiłem (to są fakty i wyliczenia, z którymi się nie dyskutuje) ma się do
- pracy zgodnie z regulaminem zawodów, który ogranicza moc do 100W output, a także
- do zgodności z zapisami regulaminu Radio Regulations Appendices, APPENDIX 3 (REV.WRC-12) dotyczycymi wytycznych konstrukcji nadajników?

Podobne pytanie, tylko z innymi liczbami można z powodzeniem zadać także stacjom: SP7PKI, SP4KCF oraz SQ7OXU. Mamy do dyspozycji ponad 5 tysięcy spotów na harmonicznych, a to jest bardzo duża próbka i na jej podstawie można prowadzić naprawdę zaawansowane analizy. Nadmienię, że wyliczenia odległości od stacji do skimmera i porównanie ich z siłą sygnału przynosi zastanawiające efekty.


  PRZEJDŹ NA FORUM