GDZIE SPRAWOZDANIE ?
Sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacji pożytku publicznego Polskiego Związku Krótkofalowców za rok 2014 wyglądają następująco:

UWAGA: Zamieszczone pliki to dokumenty pdf więc po ściągnięciu trzeba do nazwy pliku dodać: .pdf


Bilans: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/449?reporttypeId=17

Informacje ogólne: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/449?reporttypeId=16

Informacje uzupełniające do bilansu: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/449?reporttypeId=15

Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej): http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/419?reporttypeId=18

Sprawozdanie merytoryczne: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/4469?reporttypeId=13


Źródło informacji (wystarczy wpisać w polu KRS 0000088401): http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

Opublikowano: 2015-07-03, 14:27:51


  PRZEJDŹ NA FORUM